23. ledna 2015 jsme navštívili Institut medicínské fyziky a biofyziky na univerzitě v německém Leipzigu. Byli jsme pozváni, abychom prezentovali naši práci, absolvovali prohlídku celého institutu a úspěšně naplánovali naši budoucí spolupráci na téma Analýzy fosfolipidů hmotnostní spektrometrií. Téma je společné našemu projektu GAČR č. 13-01543S a studii o dozrávání spermií u ryb GAČR P502/11/0090.