Ve dnech 15. – 16. 7. 2020 jsem s kolegy Janem Kouřilem, Petrem Dobrovolným a Oleksandrem Malinovskyim navštívil Slovensko, kam jsme transportovali experimentální monosexní populace candáta obecného (Sander lucioperca) k dalšímu odchovu na rybí farmu „Ryby z dvora“ nedaleko Nitry. Na této farmě bude probíhat experimentální odchov vysazených celosamičích a celosamčích populací candáta s cílem získat remontní ryby k dalšímu výzkumu. Spolupráce byla zahájena z důvodu nedostatečného experimentálního odchovného místa na FROV JU ve Vodňanech. Vedle transportu experimentálních ryb jsme při této služební cestě navštívili několik územních podniků Slovenského rybářského svazu nedaleko Žiliny s cílem získat nové informace a zkušenosti o inovaci intenzivního chovu lososovitých ryb. Na závěr této cesty jsme navštívili moderní intenzivní chov remontních a tržních ryb úhoře říčního (Anguilla anguilla) v rámci podniku „Rybárstvo Kamenný potok“ ve Vrútkách.