Ve dnech 26. ledna až 1. února 2020 jsem vykonal zahraniční cestu do Irska s cílem plánování experimentu, provedení analýz a přípravy publikace ohledně využití okřehku v krmivech pro ryby. Schůzky probíhaly na experimentální farmě a na University College Cork.