Od 5. února do 10. června 2020 jsem absolvoval čtyřměsíční stáž na Výzkumném ústavu pro akvakulturu No1. v Bac Ninh (Vietnam). Byla to skvělá příležitost navštívit mnoho farem pro chov sladkovodních ryb, mořských ryb, ozdobných ryb, krevet a měkkýšů a seznámit se s jejich technologií a přístupy. Během pobyt u jsem se podílel na experimentech zaměřených na porovnán fitness u různých linií tilápií a testování nových technik pro snižování bakteriálního zatížení v systémech pro chov krevet. V rámci mobility byla prezentována fakulta jako celek a technické zázemí a směry výzkumu Laboratoře řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb v rámci semináře na Výzkumném ústavu pro akvakulturu No1., semináře na Vietnamské státní zemědělské univerzitě, Fakultě rybářství (děkanka Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Nang Thu) a setkání se zástupci Vietnamského ministerstva pro vědu a technologie (Dr. Bui The Anh). Chtěl bych poděkovat Dr. Pham Thai Giang, Dr. Mai Van Tai a Assoc. Prof., Phan Thi Van za čas strávený na institutu a zajištění pobytu. Děkuji také programu ERASMUS + za finanční podporu mobility.