Po provedení dvou experimentů na larvách candáta obecného od března do června byly odebrané vzorky pro enzymatickou analýzu uloženy při -80 ° C.

Experimenty se zaměřily na účinky probiotik na vývoj trávících enzymů larvy candáta obecného v prvních 21 dnech. Druhý experiment se zaměřil na účinek suplementace taurinové diety na aktivitu enzymů trávicího systému larev.

Za účelem analýzy všech vzorků byla navázána spolupráce se zoologickým oddělením v La Universidad de la Laguna ve Španělsku. V červenci byly všechny vzorky převezeny do La Universidad de la Laguna, Tenerife a byly analyzovány podle protokolů pro extrakci a analýzu enzymů.