27. ledna 2015 jsem se zúčastnila 6. ročníku workshopu s názvem „Věda a inovace“, který se konal v německém Ruhstorfu. Tento program je součástí projektů Evropského regionu Dunaj-Vltava. Setkání bylo připraveno pro různorodé medicínální a výzkumné ústavy, které si mezi sebou vyměnili cenné rady a zkušenosti. Tímto setkáním jsem získala další možné kontakty pro případnou spolupráci s institucemi v tomto regionu.