Ve dnech 29. - 31. ledna 2015 jsme se zúčastnili mezinárodní mimoevropské konference ICDIP 2015 ve Spojených arabských emirátech. Na konferenci jsme měli tři přednášky (oral presentation) a také jsme navázali užitečné kontakty. Z ostatních příspěvků nás zaujal jeden o biometrice a jeden o přirozeně infektovaných velbloudech (Trypanosomiasis).