V rámci pracovní cesty, která proběhla od 30.8. do 1.9., jsme navštívili na Bernské univerzitě Centrum zdraví ryb a divoké zvěře. Cílem této cesty bylo seznámit se s daným vědeckým pracovištěm a zvládnout imuno-histo-chemickou analýzu odebraných tkání u intenzivně chovaných pstruhů duhových (Oncorhynchus mykiss), u kterých bylo podezření, že byli napadeni Proliferativním onemocněním ledvin (PKD). Vedle zmíněných analýz jsme se švýcarskými kolegy také diskutovali optimalizaci intenzivního chovu okouna říčního (Perca fluviatilis). Na závěr našeho pobytu ve Švýcarsku jsme navštívili firmu Percitech, která je největším evropským producentem okouna říčního intenzivní akvakulturou využívající RAS.