Jeden a půldenní setkání se konalo ve Vídni v Rakousku v sídle Blue Planet Ecosystems. Dr. Carlos Yanes se setkal se zaměstnanci společnosti a generálním ředitelem. Po návštěvě nových zařízení následovalo setkání k projektu Interreg Algae4Fish a diskuze o aktuálním pokroku v rámci tohoto projektu. Diskutována byla i další témata, jako je potenciální spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.