Dne 28. 10. 2020 navštívili Prof. D. Štys, CSc.a  MSc. K. Lonhus Medicínskou univerzitu ve Vídni. Důvodem návštěvy byla schůzka s MSc. Stefanem Tanglem, vedoucím laboratoře Karla Donatha pro výzkum tvrdých tkání a materiálů a konzultace v rámci projektu ATCZ215.

Cesta byla podpořena z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.