Ve dnech 10. 11. až 22. 12. 2020 jsem absolvoval služební cestu do Španělska, CENTRO IFAPA AGUA DEL PINO, Cartaya, Huelva zaměřenou na využití PLGA mikročástic s navázaným mGnRHa v umělé reprodukci mořských druhů ryb. Diskutována byla rovněž příprava experimentů v roce 2021.