Ve dnech 8. - 10. 6. 2015 jsem navštívil výzkumný ústav IFREMER (Francie) za účelem instalace systému pro management experimentálních data a metadata. V rámci projektu BioWes byla provedena instalace lokálního úložiště data pro ukládání výsledků akvakulturních experimentů. Bylo provedeno zaškolení vědeckých a technických pracovníků a domluvena spolupráce na rozvoji celého systému. Otevřenost a zájem vědeckých pracovníků o systém správy dat byl velmi ojedinělý.