Ve dnech 27. března až 23. května jsem navštívila Laboratoř domestikace a sladkovodní akvakultury UR AFPA na Vědecké fakultě Larrainské university ve francouzském Nancy. V průběhu mého pobytu jsem se seznámila s technikami molekulární biologie a diskutovala s ostatními kolegy o možnostech podání nových projektů. S mojí stáží jsem moc spokojená, protože jsem se naučila nové laboratorní techniky a mohla si naplánovat možnou budoucí spolupráci.