Získal jsem příležitost strávit čtyři týdny (23. 4. – 22. 5.) na španělské Univerzitě León („Universidad de León, INDEGSAL“). Během svého pobytu jsem pracoval pod vedením doktora Felipe Martínez-Pastora. Studoval jsem metody analýzy motility spermií (CASA a CASA automatizovaný plugin pro ImageJ) a klastrové analýzy dat pomocí softwaru R. Dr. Felipe mě naučil jak přizpůsobit výše zmíněné pluginy pro analýzy video záznamů, které jsme nahrávali v České republice (záznamy motility spermatu jesetera a síha). Také mi vysvětlil teoretické základy klastrové analýzy a jak ji aplikovat (za použití programu R) pro analýzu dat z pluginů (několik parametrů motility pro jednotlivé sperma). Získané výsledky vykazovaly velmi pěkné klastrování spermatu síha v odlišných aktivačních médiích. Pobyt byl finančně podpořen z projektu GAJU (GAJU 062/2015/Z Fedorov).