V srbském hlavním městě se ve dnech 10. - 12. června 2015 konala mezinárodní konference o rybářství, věnovaná různým aspektům jak akvakultury, tak ichtyologie a managementu volných vod včetně menší sekce o mořském rybářství. V programu bylo 32 přednášek doplněných 78 posterovými prezentacemi na nejrůznější témata. Konference byla početně navštívena účastníky ze zahraničí – organizátoři uváděli zapojení členů vědecké komise, sponzorů, autorů a spoluautorů přednášek či posterů z úctyhodného počtu 30 zemí. Vědecké aktivity Fakulty rybářství a ochrany vod byly prezentovány v přednáškách „Current issues and principles of common carp (Cyprinus carpio) organic pond farming in the Central Europe" (Z. Adamek, M. Mössmer, C. Bauer) a „Sustainable measures for improvement of rheophilic fish production“ (Z. Dulić., D. Hlaváč., M. Anton-Pardo, Z. Adámek) . Řada referátů byla velmi zajímavých, dokladujících zvýšené zapojení zemí bývalé Jugoslávie do mezinárodní vědecké komunity.