Ve dnech 13. dubna až 15. května 2015 jsem navštívila oddělení zoologie na fakultě vědy při Záhřebské universitě v chorvatském Záhřebu. Pracovala jsem tam pod vedením Assoc. Prof. Ivany Maguire a zaměřila se zejména na studium technik spojených s molekulární biologií. Také jsem se zúčastnila vzorkování v terénu, v průběhu kterého jsem navštívila a podívala se do téměř celého Chorvatska. Tato stáž dala velmi dobrý základ mé budoucí spolupráci s lidmi, které jsem zde potkala. Tímto bych chtěla poděkovat rozvojovému programu za finanční podporu mého pobytu.