Ve dnech 26. 6. 2015 uskutečnili Zdeněk Adámek a David Hlaváč zahraniční cestu do rakouského regionu Waldviertel. Náplní cesty bylo vzorkování místních rybníků se zaměřením na kvalitativní kvantitativní vyhodnocení zoobentosu a jeho vertikální distribuce s ohledem na podmínky organického chovu.