Spolu s mými kolegy jsme se zúčastnili konference s názvem “7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes“.

Ve dnech 27. – 31.8.2019 se konalo regionální evropské setkání Mezinárodní astakologické asociace.

Dne 8. 8. 2019 jsme navštívili rybochovné zařízení (Kirschauer Aquakulturen GmbH) v Schirgiswalde-Kirschau, Německo.

Dne 24.8.2019 jsme navštívili horní tok řeky Malše nedaleko Leopoldschlag, kde jsme provedli monitoring populace nepůvodního raka signálního.

V termínu od 15. února do 14. srpna 2019 se Waghmare Swapnil Gorakh zúčastnil programu ERASMUS+ a navštívil Katedru Potravinářství na Universite Aarhus v Dánsku.

Od 6. do 10. srpna 2019 byla uspořádána služební cesta na Aarhus University, Department of Food Science v Dánsku.

Cesta do hydrobiologické laboratoře Ekologické stanice v Gebharts a na rybníky Bruneiteich, Neuteich a Haslauerteich byla pokračováním odběru vzorků v litorální zóně.

Ve dnech 16. až 25. dubna 2019 jsem vykonal zahraniční cestu do Irska za účelem přípravy prezentací, spolupráce a plánování experimentu.