Dne 24.8.2019 jsme navštívili horní tok řeky Malše nedaleko Leopoldschlag, kde jsme provedli monitoring populace nepůvodního raka signálního.

V termínu od 15. února do 14. srpna 2019 se Waghmare Swapnil Gorakh zúčastnil programu ERASMUS+ a navštívil Katedru Potravinářství na Universite Aarhus v Dánsku.

Od 6. do 10. srpna 2019 byla uspořádána služební cesta na Aarhus University, Department of Food Science v Dánsku.

Cesta do hydrobiologické laboratoře Ekologické stanice v Gebharts a na rybníky Bruneiteich, Neuteich a Haslauerteich byla pokračováním odběru vzorků v litorální zóně.

Ve dnech 16. až 25. dubna 2019 jsem vykonal zahraniční cestu do Irska za účelem přípravy prezentací, spolupráce a plánování experimentu.

Svou dvoudenní (22. - 23. července) pracovní cestu jsem strávila v Centru pro studie organismů na Univerzitě Heidelberg (Německo).

Dne 7. 6. 2019 Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. a Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D. navštívili Linec.

Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. navštívil 24. 6. 2019 Mnichov.