Od 3. 6. do 4. 7. 2019 opět jsem měla skvělou příležitost navštívit Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences v Čching-tau, Čína.

V období 11. - 14. června 2019 se v Turkmenistánu v Academy of Sciences of Turkmenistan v Ashgabat, konala mezinárodní vědecká konference.

22. - 30. 6. 2019 se Yu Cheng a Miaomiao Xin zúčastnily Letní školy zaměřené na post-translační modifikace pořádané v Sete ve Francii.

Cesta prof. Jana Kouřila, Ing. Jana Matouška a Bc. Tadeáše Přibyla z FROV JU a Ing. et Ing. Jaroslava Jelínka z firmy Ecoring s.r.o. byla financována Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) a FR0V JU.

Ve dnech 1. - 29. června 2019 jsem navštívil oddělení Center for Environment and Disease Monitoring in Aquaculture (CEDMA) na institutu Research Institute for Aquaculture No.1 ve Vietnamu.

Proděkan pro zahraniční vztahy FROV JU Vladimir Žlábek se v termínu 22. 6. - 1. 7. 2019 zúčastnil návštěvy federální oblasti Brasilia v Brazílii.

Od 5. ledna do 6. července 2019 jsem se zúčastnila zahraniční pracovní stáže v Leibniz – Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Berlín, Německo.

V termínu od 30.6.-5.7.2019 jsme navštívili mezinárodní konferenci “11th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 11)” v Záhřebu, Chorvatsko.