Díky programu interní výzva jsem od 23. 8.  do 29. 8. 2019 navštívila Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology v Číně.

Dne 25. 9. 2019 navštívil Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. a MSc. Kirill Lonhus Institute of Science and Technology v Klosterneuburgu, Rakousko.

Ve dnech 4. – 6. 9. 2019 se v německém Ansbachu konala 5. mezinárodní Carp Conference.

Hlavním cílem mé návštěvy ve Slovinsku bylo zhodnotit antibakteriální aktivity zapouzdřeného kurkuminu.

Ve dnech 16. – 19. září 2019 navštívili zástupci FROV JU monitorované lokality na řekách Hron a Poprad na Slovensku

V termínu 16. – 20.09.2019 navštívili technologičtí skauti FROV a ZF JU organizaci Skysong Innovations.

S potěšením oznamuji, že jsem já, Wei Guo a Md Shakhawate Hossain navštívili Latinskou Ameriku v Kolumbii od 14. září do 19. září 2019.

V období od 24. července do 4. září 2019 jsem pracovala v Laboratoři vodní toxikologie a ichtiopathologie, Vodňany.