Dne 29. 6. 2020 jsem se společně s prof. D. Štysem zúčastnil pracovního setkání konsorcia k řešení projektu ATCZ215.

Ve dnech 29. - 30. 6. 2020 navštívil Dr. Bořek Drozd Výskumný ústav vodného hospodárstva - oddělení hydrológie a riečnej morfológie (Bratislava, Slovensko).

V březnu a dubnu 2020 jsem absolvoval dvouměsíční zahraniční stáž na univerzitě v Jyväskylä (Finsko).

Od 1. února do 30. dubna 2020 jsem absolvovala tříměsíční stáž na Technické univerzitě v Drážďanech v Německu.

V období od 1. února do 17. března 2020 jsem byl na Univerzitě v Aveiru v Centru environmentálních a mořských studií (CESAM).

Od 15. 1. do 15. 3. 2020 jsem absolvoval služební cestu do UK, University of Hull.

3. - 5. 3. 2020 jsem absolvovala služební cestu do Norska, Nofima.