Účelem cesty, která proběhla 4. 3. 2020 ve Vídni, bylo navázat kontakt s Blue Planet Ecosystems.

Dne 28. 2. 2020 podnikli Prof. RNDr. D. Štys CSc., MSc. K. Lonhus a Ing. A. Pautsina, Ph.D. cestu do Heidenreichsteinu v Rakousku.

Ve dnech 6. až 8. března technologický skaut Ing. Václav Nebeský, Ph.D. prezentoval FROV JU formou výstavního stánku na veletrhu Fishing show v Trenčíně.

Ve dnech 24. - 27. 2. 2020 vykonali Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D. a M.Sc. Tatyana Gebauer, Ph.D. služební cestu do Rostocku a Greifswaldu v Německu.

Po roční přestávce jsem znovu v rámci programu AKTION v měsíci unoru 2020 absolvoval jednoměsíční stáž v Ústavu pro průmyslovou matematiku ve vědeckém parku Johannes Kepler University (JKU) Linz.

Ve dnech 30. ledna – 1. února 2020 jsem uskutečnil služební cestu do Valencie, Španělsko.

Dne 31. 1. 2020 se prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., zúčastnil jako národní delegát zasedání mise a podskupiny členských států Healthy Oceans.

Ve dnech 20. - 22. 1. 2020 jsme realizovali druhou část výzkumného pobytu v HCMR v Řecku.