Ve dnech 4. až 8. listopadu 2019 proběhla exkurze se studenty 1 roč. NMgr. Programu Rybářství a ochrana vod.

Ve dnech 14. až 30. září 2019 jsem navštívil severní Vietnam.

25. až 26. listopadu 2019 jsem navštívil rybí farmu Fischzucht Rhönforelle GmbH & Co. KG ve městě Steinau-Marjoß v Německu.

Ve dnech 19. - 24. 11. 2019 jsem byl na služební cestě v instituci IRSTEA, Aix en Provance, Francie.

Ve dnech 1. - 6. prosince jsme v rámci rozvoje vzájemné spolupráce navštívili Szent István Universitu, Budapešť, Maďarsko.

Díky programu Erasmus + jsem od 9. 12. do 13. 12. 2019 navštívila Národní ředitelství pro výzkum a vývoj zemědělského výzkumu a vývoje, Maltskou univerzitu a skupinu AquaBioTech na Maltě.

Ve dnech 2. – 6. 12. 2019 jsem uskutečnil služební cestu do Valencie, Španělsko.

Ve dnech 10. až 18. listopadu 2019 jsem se zúčastnil setkání zaměřeného na možnosti chovu ryb v multitrofických systémech.