Cesta prof. Jana Kouřila, Ing. Jana Matouška a Bc. Tadeáše Přibyla z FROV JU a Ing. et Ing. Jaroslava Jelínka z firmy Ecoring s.r.o. byla financována Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) a FR0V JU.

Ve dnech 1. - 29. června 2019 jsem navštívil oddělení Center for Environment and Disease Monitoring in Aquaculture (CEDMA) na institutu Research Institute for Aquaculture No.1 ve Vietnamu.

Proděkan pro zahraniční vztahy FROV JU Vladimir Žlábek se v termínu 22. 6. - 1. 7. 2019 zúčastnil návštěvy federální oblasti Brasilia v Brazílii.

Od 5. ledna do 6. července 2019 jsem se zúčastnila zahraniční pracovní stáže v Leibniz – Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Berlín, Německo.

Cesta do hydrobiologické laboratoře Ekologické stanice v Gebharts a na rybníky Neuteich a Haslauerteich byla zaměřená na odběr vzorků v litorální zóně.

Konference SEFS 11 se konala v chorvatském Záhřebu od 30. června do 5. července 2019.

08.05.2019 - 10.05.2019 jsem se zúčastnil 7. mezinárodní pracovní konference o bioinformatice a biomedicínském inženýrství, Granada, Španělsko.

Ve dnech 17. - 21. 6. 2019 jsme se s kolegou Martinem Kahancem zúčastnili vzdělávacího kurzu v Bergenu, Norsko.