Ve dnech 2. – 6. 12. 2019 jsem uskutečnil služební cestu do Valencie, Španělsko.

Ve dnech 10. až 18. listopadu 2019 jsem se zúčastnil setkání zaměřeného na možnosti chovu ryb v multitrofických systémech.

Ve dnech 24. listopadu až 5. prosince 2019 jsem vykonal zahraniční cestu do Irska.

10. - 11. 12. 2019 se Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. a Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D. v Olomouci zúčastnili jednání Českého optického klastru.

14. 11. 2019 se Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. a Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D. v Softwareparku Hagenberg zúčastnili cyklu přednášek „Digital Health“.

4.11.2019 Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. navštívil v Heidenreichsteinu firmu Synchronics Engineering.

Dne 18.–22. listopadu 2019 se Tran Quang Hung zúčastnil 5denního praktického kurzu „Výživa a krmení ryb”.

MSc. Mohammadmehdi Saberioon, PhD. navštívil Turínskou univerzitu v Itálii od 4. do 15. listopadu 2019.