Ve dnech 3. 11. - 7. 11. se Roman Gabic s M. Eugenií Sancho Santos zúčastnili výroční 40. konference SETAC North America.

Dne 6. 11. 2019 jsme s kolegou J. Szabó vyrazili do Mnichova pro vzorky.

V termínu 29. 10. – 2. 11. 2019 děkan fakulty FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. navštívil několik institucí v Bělorusku.

Ve dnech 24. - 25.10. 2019 jsem se na pozvání Dr. Stéphane Pesce zúčastnil koordinační schůzky konsorcia, kde jsme plánovali podání společného projektu ITN.

Dne 29. 10. 2019 Jiří Koleček a Zdeněk Adámek uskutečnili finální prezentaci projektu KPF-01-108 na téma Rybníkářství v jižních Čechách a v Dolním Rakousku, dnešní situace na pozadí historického vývoje.

Ve dnech 28. 10. až 1. 11. 2018 se pracovníci FROV JU aktivně zúčastnili výročního zasedání evropského projektu Aquaexcel 2020 v Las Palmas, Gran Canaria, Španělsko

Ve dnech 18. až 19. září 2019 jsem zúčastnil konference 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition konané v Turíně (Itálie).

Dne 25. 9. 2019 jsem se zúčastnil workshopu Roadmap 2021 InfoDay, konaném v Bruselu.