V průběhu 26. - 31. května 2019 jsem se zúčastnila 29. setkání SETAC Europe, které se konalo v Helsinkách, Fisnko.

Ve dnech 5.- 8. června 2019 jsem se zúčastnil zahraniční cesty v Německu a Dánsku s cílem navštívit odborný seminář „Bűsumský Fischtag“.

V rámci postdoktorské mobility na SLU v Uppsale jsem absolvovala krátkodobou stáž (10. - 14. května 2019) ve VÚRH, FROV JU v České republice.

V termínu od 30. května do 13. června Ph.D. se student laboratoře intenzivní akvakultury Oleksandr Malinovskyi se zúčastnil umělého výtěru ježdíka obecného.

Ve dnech 2. – 8. 6. 2019 jsem v rámci programu Erasmus+ Teaching Mobility uskutečnil služební cestu do Valencie, Španělsko.

Dne 7. 6. navštívala Markéta Flajšhansová a Jiří Koleček v Gebharts partnery z rakouského Ökovereinu.

Ve dnech 23. - 26. 4. 2019 jsem navštívil pracoviště environmentálních věd na Švédské zemědělské univerzitě v Uppsale.

Studentka navazujícího magisterského studia FROV JU Bc. Nikola Třešňáková se díky mimořádnému stipendiu mohla zúčastnit vědecké konference – SETAC EUROPE.