18. až 19. listopadu jsem se zúčastnila 3. mezinárodní konference a výstavy na proteomice (Amsterdam, Holandsko).

Dne 21. října MSc. Malinovskyi Oleksandr, PhD. a MSc. Samad Rahimnejad, Ph.D. navštívili výrobce peletovaného krmiva.

V období 8. 10. až 6. 11. 2019 jsem byl na studijním pobytu ve Výzkumném rybářském středisku, Univerzita v Ehime, Ainan, Minamiuwa Distict, Japonsko.

Ve dnech 3. 11. - 7. 11. se Roman Gabic s M. Eugenií Sancho Santos zúčastnili výroční 40. konference SETAC North America.

Dne 6. 11. 2019 jsme s kolegou J. Szabó vyrazili do Mnichova pro vzorky.

V termínu 29. 10. – 2. 11. 2019 děkan fakulty FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. navštívil několik institucí v Bělorusku.

Ve dnech 24. - 25.10. 2019 jsem se na pozvání Dr. Stéphane Pesce zúčastnil koordinační schůzky konsorcia, kde jsme plánovali podání společného projektu ITN.

Dne 29. 10. 2019 Jiří Koleček a Zdeněk Adámek uskutečnili finální prezentaci projektu KPF-01-108 na téma Rybníkářství v jižních Čechách a v Dolním Rakousku, dnešní situace na pozadí historického vývoje.