Ve dnech 20. - 21. 10. 2015 jsme s Ing. Romanem Fraňkem absolvovali služební cestu do Belgie.

Dne 13. 10. jsem na navštívil ústav komplexních systémů Medicínské univerzity ve Vídni.

Dne 5. – 9. října pracovníci FROV JU navštívili vědecký ústav rybářství a akvakultury v Szarvaši, v Maďarsku.

Jako člen mezinárodní vědecké rady IGB  jsem strávil celkem dva dny v Berlíně s dalšími kolegy z různých zemí EU, abychom spolu s ředitelem ústavu diskutovali nad dalším rozvojem IGB.

21. – 25.09.2015 jsem absolvoval odbornou stáž na Slovenské poľnohospodárské univerzite v  Nitre.

Během krátké návštěvy (24. 9. – 11. 10. 2015) jsem s potěšením navázala na probíhající spolupráci se Swedish University of Agricultural Sciences, BioCenter v Uppsale.

V období 1 - 19. září 2015, jsem navštívila oddělení biologických a environmentálních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Gothenburg ve Švédsku.

Dne 1. 10. 2015 jsem se zúčastnil oslavy 20 let existence Dunajské univerzity v Kremsu.