Ve dnech 22. - 26. 9. 2015 jsem pobýval ve španělském Olotu.

Dne 30.9.2015 jsem společně s Petrem Svačinou vezl juvenilní candáty do německé firmy Fishzucht Rietschen GmBH.

Ve dnech 21. 9. – 24. 9. 2015 jsme se v rámci projektu TRAFOON vydali na praktickou ukázku funkčních rybochovných systémů v Německu.

Ve dnech 22.9. až 24.9.2015 se Z. Adámek a J. Koleček zúčastnili zahajovací konference programu INTERREG DANUBE v Budapešti.

Dne 24. září jsem se vypravil na cestu na Medicínskou univerzitu ve Vídni.

Ve dnech 12. 9. – 15. 9. jsme navštívili výzkumné centrum IBM Research – Zürich v Rüschlikonu ve Švýcarsku.

Ve dnech 7. – 11. 9. 2015 jsem se zúčastnila 17. mezinárodní konference „Diseases of Fish and Shellfish“ pořádané Evropskou asociací rybích patologů (European Association of Fish Pathologists).

Na přelomu srpna a září jsem se zúčastnil zasedaní komise Akvaponického Hubu v rámci COST akce FA1305.