Dne 31. 1. 2020 se prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., zúčastnil jako národní delegát zasedání mise a podskupiny členských států Healthy Oceans.

Ve dnech 20. - 22. 1. 2020 jsme realizovali druhou část výzkumného pobytu v HCMR v Řecku.

Ve dnech 21. – 22. 1. 2020 jsme se zúčastnili workshopu na téma perzistentní, mobilní a toxické (PMT) látky, který se konal v Lipsku, Německo.

Ve dnech 28. - 31. 1. 2020 se zástupci FROV JU Michal Hojdekr a Martin Vlček zúčastnili twinningu se zástupci IPI Singapore.

Martin Bláha, Ph.D. se účastnil krátkého setkání 9. - 10. ledna 2020 v Drážďanech.

V termínu 8. – 10. 1. 2020 jsem se účastnil hodnocení grantů Rady pro výzkum v Litvě.

V období od 13.10.2019 do 01.12.2019 jsem měl studijní pobyt v zahraničí na Katedře fyziky a kontroly na Univerzitě Szent Istvan v Budapešti v Maďarsku.

Od 16. do 20. prosince 2019 jsem navštívil Katedru zemědělských, lesnických a potravinářských věd v Turíně v Itálii.