Jeden a půldenní setkání se konalo ve Vídni v Rakousku v sídle Blue Planet Ecosystems.

V rámci pracovní cesty, která proběhla od 30.8. do 1.9., jsme navštívili na Bernské univerzitě Centrum zdraví ryb a divoké zvěře.

Dne 19. 8. - 20. 8. 2020 podnikli Prof. D. Štys, CSc., Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D a MSc. Kirill Lonhus cestu do Vídně, Rakouska.

Po provedení dvou experimentů na larvách candáta obecného od března do června byly odebrané vzorky pro enzymatickou analýzu uloženy při -80 ° C.

Od 5. února do 10. června 2020 jsem absolvoval čtyřměsíční stáž na Výzkumném ústavu pro akvakulturu No1. v Bac Ninh (Vietnam).

Ve dnech 26. ledna až 1. února 2020 jsem vykonal zahraniční cestu do Irska.

Ve dnech 15. – 16. 7. 2020 jsem s kolegy Janem Kouřilem, Petrem Dobrovolným a Oleksandrem Malinovskyim navštívil Slovensko.

Dne 9. 7. 2020 jsme (Petr Císař, Dinara Bekkozhayeva) navštívili pracoviště Wavelab, které patří pod Salcburskou univerzitu.