Dne 29. 10. 2019 Jiří Koleček a Zdeněk Adámek uskutečnili finální prezentaci projektu KPF-01-108 na téma Rybníkářství v jižních Čechách a v Dolním Rakousku, dnešní situace na pozadí historického vývoje.

Ve dnech 28. 10. až 1. 11. 2018 se pracovníci FROV JU aktivně zúčastnili výročního zasedání evropského projektu Aquaexcel 2020 v Las Palmas, Gran Canaria, Španělsko

Ve dnech 18. až 19. září 2019 jsem zúčastnil konference 23rd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition konané v Turíně (Itálie).

Dne 25. 9. 2019 jsem se zúčastnil workshopu Roadmap 2021 InfoDay, konaném v Bruselu.

Od 30. 9. do 1. 10. 2019 jsem navštívil Rennes ve Francii.

V termínu 7. - 10.10. 2019 se zaměstnanci FROV JU zúčastnili evropské konference „Aquaculture Europe 2019“.

V rámci programu Erasmus+ mi bylo umožněno odjet na pracovní stáž do dánské firmy AquaPri.

Ve dnech 1. 10. – 11. 10. 2019 se Vladimír Žlábek a Michal Hojdekr zúčastnili školení zaměřeného na rozvoj strategických směrů spolupráce v Bac Ninh ve Vietnamu.