Ve dnech 12. 9. – 15. 9. jsme navštívili výzkumné centrum IBM Research – Zürich v Rüschlikonu ve Švýcarsku.

Ve dnech 7. – 11. 9. 2015 jsem se zúčastnila 17. mezinárodní konference „Diseases of Fish and Shellfish“ pořádané Evropskou asociací rybích patologů (European Association of Fish Pathologists).

Na přelomu srpna a září jsem se zúčastnil zasedaní komise Akvaponického Hubu v rámci COST akce FA1305.

Ve dnech 23. až 26. srpna jsem zúčastnil konference konané v Montpellier (Francie).

Ve dnech 7. až 11. září jsem se zúčastnil mezinárodní konference (5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes) konané v italské Anconě.

Ve dnech (8. – 13. 9. 2015) jsem se zúčastnil Aquaponické kurzu pod záštitou Islandské univerzity a Evropského projektu COST FA1305.

Mezinárodní asociace knihoven institucí zabývajících se mořským a rybářským výzkumem (IAMSLIC) uspořádala ve dnech 7. - 11. září 20115 již 41. výroční konferenci.

období od srpna do začátku září 2015 jsem navštívil Institute for Fish and Wildlife Health (FIWI) (Veterinární fakulta Univerzity v Bernu) ve Švýcarsku.