Dne 29. 5. 2015 jsem zahájil pracovní cestu do Warnemunde v Něměcku.

Ve dnech 8. - 10. 6. 2015 jsem navštívil výzkumný ústav IFREMER (Francie) za účelem instalace systému pro management experimentálních data a metadata.

Byly navštíveny zejména farmy s intenzivním chovem ryb v průtočných, recirkulačních, klecových a akvaponických systémech.

Ve dnech 16. 5 – 30. 5. 2015 jsme se společně s Ing. Janem Urbanem, Ph.D zúčastnili pracovní cesty na ULPGC v Las Palmas de Gran Canaria.

Ve dnech 11. až 29. 5. 2015 jsem měl možnost absolvovat tří týdenní stáž v Berlíně, na špičkovém pracovišti „Leibniz-Intitut für Zoo und Wildtierforschung“.

Včera v podvečer jsem se zúčastnil Science-Industry Talku na IST v Maria Gugging.

Během období 23.února 23. května 2015 jsem zůstal na univerzitě v Baskicku / Euskal herriko Unibertsitatea (UPV / EHU), Bilbao, Španělsko.

Ve dnech 12. - 14. 5. 2015 jsem se účastnil zasedání rady World Sturgeon Conservation Society (WSCS) v Neu Wulmstorfu v Německu.