V termínu od 15. 2. do 8. 4. jsem pobýval v laboratoři Ekologie, evoluce, a symbiózy na Univerzitě v Poitiers, Francie. 

Ve dnech 14. 4. – 18. 4. 2015 jsme se zúčastnili mezinárodní konference International work conference on Bioinformatics and Biomedical engineering.

Během mé stáže jsem pracovala na jaderné transplantaci somatických buněk modelovéhu druhu, kterým byl karas zlatý (Carassius auratus).

Získat nové zkušenosti při propagaci výsledků VaV a navázat spolupráci v nových projektech.

Zúčastnil jsem se mezinárodní konference Botanical Microscopy 2015 konané v Exeteru ve Velké Británii.

Dne 15. 4. 2015 jsem vykonal služební cestu na Rybárstvo Boheľov s.r.o. (Slovensko).

Dne 16. 4. 2015 navštívili Jan Mráz a Jiří Koleček Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Zisterzienserstiftes Zwettl v rakouském Yspertalu.

Ve Vídni jsem jednal v prostorách firmy TissueGnostics o připravovaném projeku 3Dnanolife.