Pracovníci Laboratoře etologie ryb a raků se zúčastnili konference European crayfish conference: Research and Management.

Dalibor Štys, Tomáš Náhlík a Jan Urban se ve Vídni setkali s prof. Gottfrieded Koehlerem.

Dne 10. 3. 2015 jsme vykonali pracovní cestu do HAKI Szarvas.

Ve dnech 19. - 20.3.2015 jsem vykonal pracovní cestu do holandského Somerenu, kde sídlí firma Fleuren & Nooijen.

Jako člen mezinárodního týmu poradců jsem se v Bruselu dne 26. 3. 2015 účastnil zasedání EU projektu INAPRO.

Byl jsem pozván, abych udělal přednášku o novém software pro zpracování fluorescenčních obrázků.

Dne 2. 2. 2015 jsem zahájil stáž na Rostocké universite, Katedře rostlinné fyziologie.

Účelem naší cesty do Japonska bylo domluvit plán pro zamýšlený workshop pro studenty rybářské školy univerzity Hokkaido.