Dne 15. 4. 2015 jsem vykonal služební cestu na Rybárstvo Boheľov s.r.o. (Slovensko).

Dne 16. 4. 2015 navštívili Jan Mráz a Jiří Koleček Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Zisterzienserstiftes Zwettl v rakouském Yspertalu.

Ve Vídni jsem jednal v prostorách firmy TissueGnostics o připravovaném projeku 3Dnanolife.

Pracovníci Laboratoře etologie ryb a raků se zúčastnili konference European crayfish conference: Research and Management.

Dalibor Štys, Tomáš Náhlík a Jan Urban se ve Vídni setkali s prof. Gottfrieded Koehlerem.

Dne 10. 3. 2015 jsme vykonali pracovní cestu do HAKI Szarvas.

Ve dnech 19. - 20.3.2015 jsem vykonal pracovní cestu do holandského Somerenu, kde sídlí firma Fleuren & Nooijen.

Jako člen mezinárodního týmu poradců jsem se v Bruselu dne 26. 3. 2015 účastnil zasedání EU projektu INAPRO.