Naše fakulta mi poskytla privilegium strávit první říjnový týden v Biothesan S.L.U. v Ubeda ve Španělsku.

Ve dnech 6.-10. října jsem prezentoval FROV JU na fakultním stánku na mezinárodní Trade Show Aquaculture Europe  v Berlíně.

V termínu 6. - 7. černa 2019 proběhlo společné vzorkování různých druhů jeseterů se dvěma výzkumnými týmy.

Účast na Vědecké mezinárodní radě v Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) v Berlíně, která se konala od 7. do 8. října 2018.

Díky programu interní výzva jsem od 23. 8.  do 29. 8. 2019 navštívila Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology v Číně.

Dne 25. 9. 2019 navštívil Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. a MSc. Kirill Lonhus Institute of Science and Technology v Klosterneuburgu, Rakousko.

Ve dnech 4. – 6. 9. 2019 se v německém Ansbachu konala 5. mezinárodní Carp Conference.

Hlavním cílem mé návštěvy ve Slovinsku bylo zhodnotit antibakteriální aktivity zapouzdřeného kurkuminu.