Dne 22. 9. 2014 jsem zahájil stáž na Rostocké universitě, Katedře rostlinné fyziologie. V rámci stáže jsem spolupracoval s prof. Martinem Hagemannem. 

Dne 6. 11. 2014 se uskutečnila cesta do IST Austria v Klosterneuburgu. Cesty se zúčastnil Tomáš Náhlík a Dalibor Štys.