V termínu od 22. 6. - 2. 7. 2020 se na FROV JU konaly SZZ a obhajoby kvalifikačních prací.

Děkan naší fakulty gratuluje a děkuje zaměstnancům a studentům.

V souvislosti s dlouhodobým poklesem stavů populací volně žijících lososovitých ryb v našich tocích se část výzkumných aktivit naší fakulty zabývá i možnostmi podpory těchto zbytkových populací či obnovy populací již vymizelých.

Třetí díl série popularizačních článků Bořka Drozda a Pavla „Bobrmana“ Vohralíka věnovaných lovu kapra ve sportovních revírech nyní vyšel v červencovém čísle časopisu Rybářství.

Pro časopis Rybářství připravuje naše fakulta v průběhu tohoto roku celou sérii popularizačních článků věnovanou osvětě veřejnosti.

Nabízíme poslední volná místa na Řemeslný tábor (příměstský) v době 24. - 28. 8. 2020. Letáček naleznete zde. Přihlašujte se online.

Laboratoř environmentální chemie a biochemie se dlouhodobě zabývá osudem látek, které se do vodních ekosystémů dostávají prostřednictvím “vyčištěných” komunálních odpadních vod z čističek odpadních vod.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červnu roku 2020 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům.