Na přelomu září a října 2019 pořádá „Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)“ ve spolupráci Fakultou rybářství a ochrany vod JU mezinárodní workshop.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU bude společně se Zemědělskou fakultou JU reprezentovat Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na agrosalonu Země živitelka 2019.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 34. a 35. týden roku 2019 tento program.

Ve dnech 1. – 26. 7. 2019 probíhaly v Nových Hradech tradiční letní školy.

V pátek 2. 8. 2019 se MVDr. Veronika Piačková, Ph.D. vyjadřovala k aktuálnímu případu nákazy kaprů koi herpesvirem.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červenec roku 2019 přiznáno prémiové stipendium studentům.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 30. - 33. týden roku 2019 tento program.

V termínu 24. 6. – 19. 7. 2019 proběhl další ročník Mezinárodních letních škol.