Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červenec roku 2019 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta   Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    
Hossain Md. Shakhawate Ethin, R., Hossain, S.Md., Roy, A., Rutegwa, M., 2019. Stock identification of minor carp, Cirrhinus reba, Hamilton 1822 through landmark-based morphometric and meristic variations. Fisheries and Aquatic Sciences 22: 12. (SJR 2018 = 0,261)Hossain, S.Md., Kouba, A., Buřič, M., 2019. Morphometry, size at maturity, and fecundity of marbled crayfish (Procambarus virginalis). Zoologischer Anzeiger 281: 68–75. (IF 2018 = 1,601; AIS 2018 = 0,484)
Khanzai Baloch Abdul Rasheed Pan, Y., Wang, M., Baloch, A.R., Zhang, Q., Wang, J., Ma, R., Xu, G., Kashif, J., Wang, L., Fan, J., Cui, Y., Yu, S., 2019. FGF10 enhances yak oocyte fertilization competence and subsequent blastocyst quality and regulates the levels of CD9, CD81, DNMT1, and DNMT3B. Journal of Cellular Physiology 234: 17677–17689. (IF 2018 = 4,522; AIS 2018 = 0,978)

 

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.