Na přelomu září a října 2019 pořádá „Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)“ ve spolupráci Fakultou rybářství a ochrany vod JU mezinárodní workshop s názvem “Pond aquaculture, intensive fish farming, artificial reproduction, fish genetics and breeding and conservation of genetic resources”. Pro účastníky zaměstnanci fakulty připravili velice pestrý program složený jak z teoretických přednášek, tak z praktických ukázek a exkurzí. Témata budou zahrnovat okruhy týkající se intenzivního chovu ryb, umělé reprodukce ryb, genetiky a chovu ryb, zachování genetických zdrojů, historie a současnosti českého rybníkářství a návštěvu farem s tropickými okrasnými rybami. Workshop se uskuteční v 30. 9. – 4. 10. 2019 v prostorách Mezinárodnho environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod Vodňany (MEVPIS).

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Kláru Nachlingerovou.