Ve dnech 16. 9. - 18. 9. 2019 proběhl intenzivní kurz češtiny v Třeboni pro skupinu zahraničních studentů naší fakulty. Po letní přestávce si studenti zopakovali již nabyté vědomosti a zahájili tak další semestr výuky českého jazyka. Výuka praktických komunikačních situací byla propojena s reáliemi tohoto rybářského a lázeňského města. Studenti se seznámili se slavnou historií rybářství v třeboňském regionu a získali představu o krajinotvorném významu rybničních soustav. Program kurzu doplnila návštěva zámku zaměřená na historii Rožmberků a roli jejich významných rybníkářů, prohlídka města, lázní Aurora, pivovaru Regent a dalších památek.