Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci září roku 2019 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Francová Kateřina

Francová, K., Šumberová, K., Kučerová, A., Čtvrtlíková, M., Šorf, M., Borovec, J., Drozd, B., Janauer, G.A., Vrba, J., 2019. Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany 159: 103131. (IF 2018 = 2,143; AIS 2018 = 0,502)

Franta Pavel

Francová, K., Šumberová, K., Kučerová, A., Čtvrtlíková, M., Šorf, M., Borovec, J., Drozd, B., Janauer, G.A., Vrba, J., 2019. Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany 159: 103131. (IF 2018 = 2,143; AIS 2018 = 0,502)

Tichopád Tomáš

Franěk, R., Tichopád, T., Fučíková, M., Steinbach, C., Pšenička, M., 2019. Production and use of triploid zebrafish for surrogate reproduction. Theriogenology 140: 33–43. (IF 2018 = 2,999; AIS 2018 = 0,495)

               

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.