Ve dnech 14. - 15. 10. 2019 se děkan FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. účastnil jednání Asociace děkanů přírodovědných fakult. Na jednání byl přítomen i náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. a projednávána byla hlavně metodika financování 2017+.