Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích měla tu čest, hostit prestižní mezinárodní workshop FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), který proběhl ve středisku MEVPIS Vodňany od 30. 9. do 4. 10. 2019.

Workshop byl zaměřen na intenzivní chov ryb, umělou reprodukci ryb, genetiku a chov ryb, zachování genetických zdrojů, historii a současnost českého rybníkářství a zahrnoval jak teoretické části s odbornými přednáškami, tak praktické části a exkurze. Akce se zúčastnilo 18 osob z 10 zemí.

Děkujeme organizaci FAO za důvěru a výběr naší fakulty pro pořádání této významné akce. Rovněž děkujeme zaměstnancům fakulty a dalším spolupracujícím osobám za přípravu a úspěšný průběh akce.