V termínu 29. 10. – 2. 11. 2019 děkan fakulty FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. navštívil několik institucí v Bělorusku,mezi kterými bylo např. Národní vědecké centrum pro biologické zdroje Národní akademie věd Běloruska a Polessky State University. S touto univerzitou bylo uzavřeno memorandum o porozumění o spolupráci.