Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci listopadu roku 2019 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

 

Příjmení a jméno studenta  
Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    
Bořík Adam
Bořík, A., Vojs Staňová, A., Kodešová, R., Brooks, B.W., Grabicová, K., Nováková, P., Grabic, R., 2020. Ultrafast laser diode thermal desorption method for analysis of representative pharmaceuticals in soil leachate samples. Talanta 208: 120382. (IF 2018 = 4,916; AIS 2018 = 0,762)
Shakhawate Md Hossain
Hossain, M.S., Buřič, M., Moore, P.A., 2020. Exposure paradigm of fluoxetine impacted the Faxonius virilis agonistic behavior differently. Science of the Total Environment. 699:134300. (IF 2018 = 5,589; AIS 2018 = 1,061)
Kholodnyy Vitaliy
Magdanz, V., Boryshpolets, S., Ridzewski, C., Eckel, B., Reinhardt, K., 2019. The motility-based swim-up technique separates bull sperm based on differences in metabolic rates and tail length. PLoS One 14: e0223576. (IF 2018 = 2,776; AIS 2018 = 0,978)
Nováková Petra
Bořík, A., Vojs Staňová, A., Kodešová, R., Brooks, B.W., Grabicová, K., Nováková, P., Grabic, R., 2020. Ultrafast laser diode thermal desorption method for analysis of representative pharmaceuticals in soil leachate samples. Talanta 208: 120382. (IF 2018 = 4,916; AIS 2018 = 0,762)

 

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.