Dne 29. 11. 2019 byl na webových stránkách Grantové agentury České republiky pod záložkou Svět základního výzkumu/Významné výsledky/Úspěšné projekty českých vědců uveřejněn rozhovor s týmem z Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie, zabývajícím se kontaminací povrchových vod látkami s hormonální aktivitou, rozhovor si můžete přečíst zde. Blahopřejeme koordinátorce nedávno úspěšně ukončeného projektu GAČR Výskyt a osud syntetických progestinů ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby, doc. Ing. Haně Kocour Kroupové, Ph.D. a jejím spolupracovníkům, k tomuto ocenění.