Na zasedání Vědecké rady FROV JU v pondělí 16. 12. 2019 proběhlo řízení ke jmenování profesorem našeho dlouholetého spolupracovníka doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc., docenta Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity v Brně. Záznam z řízení ke jmenování profesorem můžete zhlédnout zde.

Gratulujeme!