Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci prosinci roku 2019 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Imentai Aiman

Imentai, A., Yanes-Roca, C., Malinovskyi, O., Policar, T., 2019. Effect of Brachionus plicatilis density on pikeperch (Sander lucioperca L.) larva performance at first feeding. Journal of Applied Ichthyology 35: 1292–1294. (IF 2018 = 0,877; AIS 2018 = 0,193)

Roy Koushik

Dvořák, P., Roy, K., Andreji, J., Dvořáková Líšková, Z., Mráz, J., 2020. Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic. Ecological Indicators 110: 105920. (IF 2018 = 4,490; AIS 2018 = 0,899)

Rutegwa Marcellin

Rutegwa, M., Potužák, J., Hejzlar, J., Drozd, B., 2019. Carbon metabolism and nutrient balance in a hypereutrophic semi-intensive fishpond. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 420: 49. (IF 2018 = 1,265; AIS 2018 = 0,299)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.