V pátek 17. ledna 2020 uspořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Den otevřených dveří. Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) se i v letošním roce zapojila bohatým programem a přivítala na sedmdesát návštěvníků.

Pro uchazeče o studium byla připravena prezentace o fakultě a možnostech studia, kterou přednesl proděkan pro studijní záležitosti, doc. Martin Kocour, Ph.D. V průběhu celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout vystavené expozice, zastřílet si na laserové střelnici, vyzkoušet si interaktivní výukové modely nebo ochutnat výrobky z fakultní prodejny Ryby pro zdraví. Studenti FROV také předvedli zpracování kapra.

Zájemci si rovněž mohli zakoupit literaturu z produkce fakulty, popovídat si s garanty a přednášejícími jednotlivých předmětů či se stávajícími studenty fakulty.

Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům a studentům, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli.