Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci lednu roku 2020 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  
Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium
Hubálek Martin
Flajšhans, M., Havelka, M., Lebeda, I., Rodina, M., Gela, D., Hubálek, M., 2020. Application of hydrostatic pressure shock for retention of the second polar body in sterlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture (in press; IF = 3.022) doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.734947
Ložek Filip
Malinovska, V., Ložek, F., Kuklina, I., Císař, P., Kozák, P., 2020. Crayfish as Bioindicators for Monitoring ClO2: A Case Study from a Brewery Water Treatment Facility. Water 12: 63. (IF 2018 = 2,524; AIS 2018 = 0,441)
Malinovska Viktoriia
Malinovska, V., Ložek, F., Kuklina, I., Císař, P., Kozák, P., 2020. Crayfish as Bioindicators for Monitoring ClO2: A Case Study from a Brewery Water Treatment Facility. Water 12: 63. (IF 2018 = 2,524; AIS 2018 = 0,441)
Shah Mujahid Ali
Pan, Y., Wang, M., Wang, L., Xu, G., Baloch, A.R., Kashif, J., Fan, J., Yu, S., 2020. Interleukin‐1 beta induces autophagy of mouse preimplantation embryos and improves blastocyst quality. Journal of Cellular Biochemistry 12: 1087–1100. (IF 2018 = 3,448; AIS 2018 = 0,718)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.